Kategoriat
Kaupunginvaltuusto kuntavaalit

Valtuuston valta ja lautakuntien vallan palauttaminen

Viikkosavoon (14.4.2021) haastatellut kuntapoliitikot valottivat mukavasti Kuopion vallan kammareita. On kuitenkin hyvä tarkentaa kaupunginvaltuuston vallankäytön mahdollisuuksia ja vaaroja. Valtuuston kunnassa käyttämä ylin valta on verrattavissa eduskunnan lakia säätävään valtaan. Esimerkiksi kaavoituspäätökset ovat merkittävää ja pysyväisluonteista paikallista lainsäädäntöä. Joka vuosi valtuusto hyväksyy tietysti talousarvion. Tämä budjettipäätös on tärkein kuntapolitiikan toistuva päätös.

Valtuuston on usein järkevää delegoida valtaansa. Mutta delegointi voi lipsahtaa myös vallan pois luovuttamiseksi.

Kuopiossa valtuusto päätti kymmenisen vuotta sitten keskittää valtaa tarpeettoman paljon kaupunginhallitukselle ja virkamiesjohdolle. Kuntapolitiikassa varsin poikkeuksellisesti Kuopiossa otettiin lautakunnilta pois päätösvalta oman palvelualueen budjetin valmisteluun ja siirrettiin se kaupunginhallitukselle ja virkamiesvalmistelulle.

Istuva valtuusto onneksi korjasi viime vuoden lopulla (30.11.) tämän virheliikkeen. Vasemmiston valtuustoryhmä oli ajamassa tätä korjausliikettä. Kesäkuun alusta voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaan neljä keskeistä lautakuntaa osallistuu ”strategian valmisteluun” ja tekee tavalliseen tapaan ”esityksen palvelualueen talousarvioksi”.

Valtuusto saa valtansa demokraattisesti kuntalaisilta. Kuntavaaleissa valittavien valtuutettujen on ensimmäisenä tutustuttava tarkasti vallankäytön mahdollisuuksiinsa, ja sitten käytettävä sitä.

Niko Noponen
Kuntavaaliehdokas (vas.)

Kirjoitus on julkaistu Viikkosavossa 28.4.2021

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Laura Meriluodon vappupuhe

Laura Meriluoto piti vappupuheen Kuopion valtuustopuolueiden yhteinen vappulive! -tapahtumassa 1.5.2021

Hyvät kuulijat,

Tarvitaan kykyä kuvitella jotain parempaa, jotta sitä voi ryhtyä tavoittelemaan. Tarvitaan halua kuvitella.

Vappu on sopivaa aikaa haaveilla paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta maailmasta. Sellaisesta maailmasta, jossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta ei tarvitse taistella ja jossa ympäristön ja ilmaston kunnioittaminen menee voitontavoittelun edelle.

Minusta tuntuu, että tällä hetkellä keskitymme liiaksi miettimään, mistä kaikesta meidän pitää luopua saadaksemme aikaan muutoksen. Syyttelemme toisiamme ja synnytämme vastakkainasettelua, kun kukaan ei halua luopua mistään. Selkeät yhteiset visiot paremmasta tulevaisuudesta puuttuvat. Huoli omasta asemastamme tukahduttaa kykymme luovaan ajatteluun.

Samaan aikaan ilmasto lämpenee. Kasvi- ja eläinlajeja kuolee sukupuuttoon. Ihmisiä näkee nälkää ja joutuu jättämään kotejaan. Toisaalla kerskakulutus on kansanhuvi ja fossiilikapitalismin voittajat määräävät tahdin. Ihmisarvo määräytyy ennen kaikkea kuluttajuuden ja taloudellisen hyödyn kautta. Tähän mennessä tiedämme jo, että järjestelmämme on kestämätön, ja elämäntapamme sellaisena kuin olemme siihen tottuneet, on tullut tiensä päähän. Sukupolvemme tulee jättämään historiaan todella suuren jäljen, mutta vielä on ratkaisematta, muistellaanko meitä hyvässä vai pahassa.

Asioiden on muututtava. Tarvitsemme uudenlaisen, tasa-arvoa ja ympäristöä kunnioittavan talousjärjestelmän. Tarvitsemme uudenlaista työtä, uudenlaisia tapoja toteuttaa itseämme. Tarvitsemme rohkeutta.

En usko, että olemme pysähtyneet riittävän tarkasti miettimään, mitä kaikkea hyvää voimme saada muuttaessamme elämäntapaamme sellaiseksi, että tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus elää hyvää elämää.

Nyt viimeistään on aika alkaa rakentaa yhteisiä visioita siitä, millaista elämämme voisi tulevaisuudessa parhaimmillaan olla.

Itse uskon, että uusi elämäntapamme tarkoittaa enemmän laatuaikaa läheistemme kanssa. Se sisältää vähemmän suorittamista ja kilpailua. Se tarkoittaa mielekästä työtä, lisääntynyttä turvallisuuden tunnetta, maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta. Uskon, että jonain päivänä opimme määrittelemään itsemme ja toisemme jotenkin muutoin, kuin omistamamme materian ja tuottamamme taloudellisen hyödyn kautta.

Myös suomalaisen yhteiskunnan pitää nyt ja tulevaisuudessa perustua yhteisvastuuseen ja solidaarisuuteen. Ihmisten hyvinvointi tulee asettaa taloudellisten voittojen edelle. On pidettävä kiinni siitä, että yhteiskuntamme ei määrittele ihmisarvoa kansalaisuuden, ihonvärin, pankkitilin saldon tai työmarkkinatilanteen perusteella. Muistetaan myös, että ihmisyyden puolustaminen on itseisarvo, ei aate tai ideologia. Vääryyksien edessä vaikeneminen ei ole tolkun ihmisen merkki.

Hyvät kuulijat,

haluan vielä kohdistaa katseemme aikaan viime keväästä tähän hetkeen.

Julkisen sektorin työntekijät ovat sinnitelleet ja pitäneet meidät hengissä koronavuoden ajan. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat riskeeranneet oman elämänsä. Hoitajat ovat hoitaneet yötä päivää laitoshuoltajien ahkerasti huoltamissa tiloissa. Opettajat ovat laittaneet opetuksen yhdessä yössä nettiin ja pitäneet huolen siitä, että jokainen koulumme on edelleen maailman paras. Koulunkäynnin ohjaajat ovat opastaneet ja auttaneet lapsia äkillisesti muuttuneissa olosuhteissa. Koulukuraattorit ovat etsineet ja kannatelleet kelkasta pudonneita nuoria. Kotihoidon työntekijät ovat pitäneet huolta kotiin eristäytyneistä ikääntyneistä. Sosiaalityössä on etsitty vastauksia ihan uudenlaisiin kriisitilanteisiin. Listaa voi jatkaa.

Koronapandemia on osoittanut meille julkisen sektorin – siis julkisen sektorin työntekijöiden arvon.

Miten me osoitamme heidän arvonsa koronakriisin jälkeen? Pelkät kiitokset eivät tuo leipää pöytään eivätkä pidä ihmisiä alalla.

Entä miten elämämme muuten jatkuu? Inhimillinen korjausvelka on kasvanut. Sen korko kasvaa kaikkein nopeimmin. Tässä tilanteessa tarvitsemme vastuullisia päätöksiä ja satsauksia hyvinvointiin ja koulutukseen.

Uskon, että kaikesta aiheuttamastaan pahasta huolimatta koronakriisi voi myös opettaa meille jotain. Olemme nyt huomanneet, että nopeakin muutos elämäntavoissa on mahdollista, jos halua riittää. Ehkä koronavuosi on myös mahdollistanut haaveilun oikeudenmukaisemmasta maailmasta ja paremmasta elämästä.

Viimeiseksi luen teille Claes Anderssonin runon Kaikki palautuu entiselleen, tai?, joka mielestäni kauniisti valaa uskoa ja toivoa siihen tulevaisuuteen, jonka yhdessä voimme uhkaavista tulevaisuudenkuvista huolimatta rakentaa. Se kuuluu näin:

Linnut ovat levottomia, puut vääntelevät käsiään
kivuliaasti
Maa, ilma ja vedet saattavat olla menetetyt
Ilmasto osoittaa kaksivaiheisen hulluuden oireita ja
linnut ovat myrkyistä ja raskasmetalleista tolaltaan
Metsä kuolee käsiimme, me seisomme avuttomina
syli täynnä kuolleita tikkuja
Mutta pilviseinän tuolla puolen
aurinko levittää
valojensa huntuja
Pimeys muuttuu toivoksi ja
auringonvalo täyttyy
kirkkaasta linnunlaulusta
Luultavasti kaikki oli pelkkää kuvittelua
ja pahoja aavistuksia
Linnut tulevat taas lentämään kohti uusia avaruuksia, puut
nauttivat taas lehtivihreästä lounastaan
Kaikki palautuu entiselleen, tai?

Oikein hyvää etävappua kaikille!

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille säilyy

Kuopion kaupunginvaltuusto kokousti 14.12.2020 ja äänesti vuoden 2021 talousarviosta. Kokouksessa tehtiin useita hyviä päätöksiä ja joitakin sellaisia, joihin vasemmiston valtuustoryhmä olisi toivonut muutosta.

Valtuusto kannatti sitä, että maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille säilyy. Maksuton ehkäisy parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä. Maksuton ehkäisy hyödyttää koko yhteiskuntaa. Kuvassa äänestystulos.

Valtuutettu Erkki Virtanen ja vasemmiston valtuustoryhmä esitti 350 000 euron lisämäärärahaa Kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Esitys sai vain yhdeksän ääntä. Lisämääräraha olisi hillinnyt koulujen ryhmäkokojen kasvua ja turvannut oppimisen tukea.

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Laura Meriluodon ryhmäpuheenvuoro talousarvion 2021 periaatekeskustelussa

Kuopion kaupunginvaltuusto kävi kokouksessaan 30.11.2020 periaatekeskustelun kaupungin talousarviosta. Vasemmistoliiton Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Meriluoto korosti puheenvuorossaan, ettei paniikkiratkaisuihin ole syytä.


Laura Meriluodon puhe:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat,

Suomessa ja maailmalla eletään poikkeavia aikoja, mikä luonnollisesti aiheuttaa huolta ja epävarmuutta täällä kuntatasollakin. Siksi onkin tärkeää huomata, että Kuopiolla menee juuri nyt kohtuullisen hyvin. Koronatilanteemme on hallinnassa, kuluvan vuoden tulos tulee olemaan huomattavasti ennakoitua parempi ja väkilukummekin kasvaa. Käynnissä on investointihankkeita, jotka tuovat työtä ja elinvoimaa sekä uskoa tulevaan.

Paniikkiratkaisuihin ei siis edelleenkään ole syytä. Epäilemättä kaupunkimme tarvitsee joitakin korjausliikkeitä, mutta niitä ei kannata tai tarvitse tehdä hirveällä kiireellä. Nyt tarvitaan pitkän tähtäimen ajattelua.

Yksi tärkeimmistä satsauksista Kuopion tulevaisuuteen on lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen. Tiedämme, että kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy isoja haasteita. Vakavat päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat koskettavat laajemmin yhä nuorempia kuopiolaisia, ja ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveyspuolella että kouluissa kertovat tilanteen olevan monilta osin hälyttävä. Tarvitsemme parempaa tukea niin perheille kuin koulunkäynnin vaikeuksista kärsiville lapsille ja nuorille. Meidän on turvattava laadukas ja yksilöiden tarpeet huomioiva oppimisympäristö kasvaville kuopiolaisille. Tulevaisuuden veronmaksajiin kannattaa panostaa, ja se on mitä suurimmassa määrin vastuullista politiikkaa. Niinpä vasemmistoliiton valtuustoryhmä tuleekin esittämään 350 000 euron menolisäystä kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Kannatamme myös lämpimästi maksuttoman ehkäisyn säilyttämisestä alle 25-vuotiaille. Kyse ei siinä ole pelkästään ennaltaehkäisystä, vaan myös nuorten tasa-arvoisesta oikeudesta seksuaaliterveyteen henkilökohtaisesta taloustilanteesta riippumatta.

Kuopiossa on vuosien saatossa kehitetty paljon kiitosta saaneita, asukkaiden osallisuutta tukevia toimintoja. Niin kaupungin laaja asukastupaverkosto kuin pitäjäraadeille kohdistettu taloudellinen tuki ovat olleet hienoja osallistumismahdollisuuksia lisääviä elementtejä kaupungin toiminnassa. Näistä nyt etsittyjen säästöjen merkitys on kaupungin kokonaisbudjettiin nähden pieni, mutta asukkaiden kannalta suuri. Osallisuutta tukevilla rakenteilla on hyvinvoinnin kannalta iso merkitys. Meidän olisi myös syytä miettiä, haluammeko jatkuvasti luoda maaseutualueidemme asukkaille sellaista mielikuvaa, että kaupunki näkee näillä alueilla tarjottavat palvelut lähinnä ylimääräisinä kuluina sen sijaan, että ne olisivat satsauksia asukkaiden hyvinvointiin ja kylien elinvoimaan.

Arvoisat valtuutetut,
Välillä mieleni tekee kysyä: pitäisikö meidän vaatia itseltämme parempaa? Monesti tuntuu, että etsimme jatkuvasti helppoja ratkaisuja juustohöyläämällä palveluita ilman, että pohdimme laajasti säästöjen vaikutuksia tulevaan. Ennaltaehkäisyn näkökulma jää usein hyvin ohueksi. Olisiko aika kutsua esimerkiksi yliopisto tueksi, kun suunnittelemme tuleville vuosille kestäviä ja vaikuttavia ratkaisuja? Ketkä sitten istuvatkaan tulevassa valtuustossa, tarvitsevat he päätöksenteon pohjaksi tietoon perustuvaa suunnittelua ja erilaisia vaihtoehtoja.

Tänään hyväksytty muutos talousarvioprosessiin tulee omalta osaltaan vahvistamaan tulevan valtuustokauden päätöksentekoa. Valtuustoryhmämme on koko tämän valtuustokauden tuonut esille huolta koskien valmistelun virkamiesvetoisuutta. Siksi olemmekin erittäin iloisia siitä, että valtuusto tänään hyväksyi vaatimuksiemme mukaisen uudistuksen, joka lisää lautakuntien päätösvaltaa talousarvioprosessissa. Uudistus tukee demokratian toteutumista ja lisää päätöksenteon avoimuutta.

Hyvät kuulijat,
Lopuksi haluan valtuustoryhmämme puolesta lämpimästi kiittää Kuopion kaupungin sekä sairaanhoitopiirin henkilöstöä valtavan tärkeästä ja laadukkaasta työstä tämän koronavuoden poikkeavissa olosuhteissa. Toivon, että joulunaika tarjoaa itse kullekin ainakin pienen mahdollisuuden hengähtää ja ladata akkujaan tämän vaativan vuoden päätteeksi.
Rauhallista joulun odotusta ja ennen kaikkea terveyttä jokaiselle kuopiolaiselle!

Laura Meriluoto
Vasemmistoliiton Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja