Kuntavaaliohjelma 2017

Kuntavaaliohjelma valtuustokaudelle 2017-2021: Avoin ja reilu Kuopio

Puolustamme julkisia palveluita, vaadimme kohtuuhintaista asumista, edesautamme tasa-arvoista varhaiskasvatusta ja koulutusta sekä nostamme esiin kuntalaisdemokratiaa. Haluamme palauttaa tasavertaisen päivähoito-oikeuden ja pienentää ryhmäkokoja. Kaupungissa tulee toteuttaa lapsille ja nuorille maksutonta liikuntaa.

Sote-uudistuksessa tulee turvata julkiset palvelut, joita tulee kehittää. Kuntalaisten verovaroja ei pidä valuttaa kansainvälisten terveysjättien voittoihin ja veroparatiiseihin. Kuopion kaupungin tulee olla reilu työnantaja ja kaupungin on otettava käyttöön anonyymi työnhaku. Päätöksenteko on tuotava lähemmäksi kuntalaisia järjestämällä asukastilaisuuksia sekä sähköistä kuulemista.

Tasavertaiset julkiset palvelut

 • Julkiset sote-palvelut on säilytettävä ja kehitettävä sote-uudistuksen myötä.
 • Jokaisella vanhuksella tulee olla riittävästi hoitajia ja hoivaajia. Emme suostu heikentämään hoitajamitoitusta.
 • Terveyskeskusmaksuista on luovuttava.

Hyvää asumista ja elämistä

 • Jokaiselle kuopiolaiselle on tarjottava mahdollisuus laadukkaaseen ja edulliseen asuntoon.
 • Asunnottomuuden ehkäisyyn on kohdistettava tarpeeksi voimavaroja.
 • Asukastupien toiminta turvattava ja kehitettävä.
 • Lähipalvelut on turvattava.

Ympäristöystävällinen Kuopio

 • Jätetään rannat ja puistoalueet yleiseen virkistyskäyttöön.
 • Kevyen liikenteen väyliä on parannettava siten että kaikilla on mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen.
 • Kaupungin on suosittava hankinnoissaan ympäristöystävällisesti ja reilusti tuotettua ruokaa ja palveluita.

Maailman paras koulu ja varhaiskasvatus

 • Palautamme lapsen subjektiivisen eli tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden.
 • Lapset ja aikuiset eivät saa enää sairastua – homekoulujen on jäätävä historiaan.
 • Koulujen ja päiväkotien ryhmäkokoja on pienennettävä.

Työllisyyttä ja elinvoimaa!

 • Kuopion kaupungin on otettava käyttöön anonyymi työnhaku.
 • Pitkäaikaistyöttömien työkykyä ja työnhakua on tuettava monipuolisesti.
 • Paikallisia pienyrittäjiä on kuunneltava ja tuettava.

Päätöksenteko lähemmäksi kuntalaisia

 • Kuntalaisten kuulemista lisättävä järjestämällä asukastilaisuuksia sekä sähköistä kuulemista.
 • Kaupungin päätöksistä tiedotettava paremmin kuntalaisille.
 • Kaupungin liikelaitosten läpinäkyvyyttä on lisättävä.