Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Laura Meriluodon ryhmäpuheenvuoro talousarvion 2021 periaatekeskustelussa

Kuopion kaupunginvaltuusto kävi kokouksessaan 30.11.2020 periaatekeskustelun kaupungin talousarviosta. Vasemmistoliiton Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Meriluoto korosti puheenvuorossaan, ettei paniikkiratkaisuihin ole syytä.


Laura Meriluodon puhe:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat,

Suomessa ja maailmalla eletään poikkeavia aikoja, mikä luonnollisesti aiheuttaa huolta ja epävarmuutta täällä kuntatasollakin. Siksi onkin tärkeää huomata, että Kuopiolla menee juuri nyt kohtuullisen hyvin. Koronatilanteemme on hallinnassa, kuluvan vuoden tulos tulee olemaan huomattavasti ennakoitua parempi ja väkilukummekin kasvaa. Käynnissä on investointihankkeita, jotka tuovat työtä ja elinvoimaa sekä uskoa tulevaan.

Paniikkiratkaisuihin ei siis edelleenkään ole syytä. Epäilemättä kaupunkimme tarvitsee joitakin korjausliikkeitä, mutta niitä ei kannata tai tarvitse tehdä hirveällä kiireellä. Nyt tarvitaan pitkän tähtäimen ajattelua.

Yksi tärkeimmistä satsauksista Kuopion tulevaisuuteen on lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen. Tiedämme, että kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy isoja haasteita. Vakavat päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat koskettavat laajemmin yhä nuorempia kuopiolaisia, ja ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveyspuolella että kouluissa kertovat tilanteen olevan monilta osin hälyttävä. Tarvitsemme parempaa tukea niin perheille kuin koulunkäynnin vaikeuksista kärsiville lapsille ja nuorille. Meidän on turvattava laadukas ja yksilöiden tarpeet huomioiva oppimisympäristö kasvaville kuopiolaisille. Tulevaisuuden veronmaksajiin kannattaa panostaa, ja se on mitä suurimmassa määrin vastuullista politiikkaa. Niinpä vasemmistoliiton valtuustoryhmä tuleekin esittämään 350 000 euron menolisäystä kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Kannatamme myös lämpimästi maksuttoman ehkäisyn säilyttämisestä alle 25-vuotiaille. Kyse ei siinä ole pelkästään ennaltaehkäisystä, vaan myös nuorten tasa-arvoisesta oikeudesta seksuaaliterveyteen henkilökohtaisesta taloustilanteesta riippumatta.

Kuopiossa on vuosien saatossa kehitetty paljon kiitosta saaneita, asukkaiden osallisuutta tukevia toimintoja. Niin kaupungin laaja asukastupaverkosto kuin pitäjäraadeille kohdistettu taloudellinen tuki ovat olleet hienoja osallistumismahdollisuuksia lisääviä elementtejä kaupungin toiminnassa. Näistä nyt etsittyjen säästöjen merkitys on kaupungin kokonaisbudjettiin nähden pieni, mutta asukkaiden kannalta suuri. Osallisuutta tukevilla rakenteilla on hyvinvoinnin kannalta iso merkitys. Meidän olisi myös syytä miettiä, haluammeko jatkuvasti luoda maaseutualueidemme asukkaille sellaista mielikuvaa, että kaupunki näkee näillä alueilla tarjottavat palvelut lähinnä ylimääräisinä kuluina sen sijaan, että ne olisivat satsauksia asukkaiden hyvinvointiin ja kylien elinvoimaan.

Arvoisat valtuutetut,
Välillä mieleni tekee kysyä: pitäisikö meidän vaatia itseltämme parempaa? Monesti tuntuu, että etsimme jatkuvasti helppoja ratkaisuja juustohöyläämällä palveluita ilman, että pohdimme laajasti säästöjen vaikutuksia tulevaan. Ennaltaehkäisyn näkökulma jää usein hyvin ohueksi. Olisiko aika kutsua esimerkiksi yliopisto tueksi, kun suunnittelemme tuleville vuosille kestäviä ja vaikuttavia ratkaisuja? Ketkä sitten istuvatkaan tulevassa valtuustossa, tarvitsevat he päätöksenteon pohjaksi tietoon perustuvaa suunnittelua ja erilaisia vaihtoehtoja.

Tänään hyväksytty muutos talousarvioprosessiin tulee omalta osaltaan vahvistamaan tulevan valtuustokauden päätöksentekoa. Valtuustoryhmämme on koko tämän valtuustokauden tuonut esille huolta koskien valmistelun virkamiesvetoisuutta. Siksi olemmekin erittäin iloisia siitä, että valtuusto tänään hyväksyi vaatimuksiemme mukaisen uudistuksen, joka lisää lautakuntien päätösvaltaa talousarvioprosessissa. Uudistus tukee demokratian toteutumista ja lisää päätöksenteon avoimuutta.

Hyvät kuulijat,
Lopuksi haluan valtuustoryhmämme puolesta lämpimästi kiittää Kuopion kaupungin sekä sairaanhoitopiirin henkilöstöä valtavan tärkeästä ja laadukkaasta työstä tämän koronavuoden poikkeavissa olosuhteissa. Toivon, että joulunaika tarjoaa itse kullekin ainakin pienen mahdollisuuden hengähtää ja ladata akkujaan tämän vaativan vuoden päätteeksi.
Rauhallista joulun odotusta ja ennen kaikkea terveyttä jokaiselle kuopiolaiselle!

Laura Meriluoto
Vasemmistoliiton Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vastaa