Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Laura Meriluodon ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 13.6.2022

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkahenkilöt ja muut kuulijat,

Kun katsotaan taloutta, Kuopiolla menee aika hyvin. Esimerkiksi edellisen tilikauden hyvä tulos ja taseen mittava ylijäämä antavat aihetta optimismiin. Erityisesti ottaen huomioon, millaisia aikoja viimeiset vuodet on eletty, on tästä tilanteesta syytä olla iloinen ja ylpeä. Iso kiitos asiasta kuuluu kaupungin henkilöstölle ja muillekin kuntalaisille, jotka ovat jaksaneet sinnitellä läpi vaikeiden aikojen yhteistä etua kerryttäen. Myös maan hallitus ansaitsee kiitoksen siitä, miten se on huolehtinut kuntien kestävyydestä läpi kriisiaikojen.

Talous ei kuitenkaan ole tärkein onnistumisen mittarimme. Tietoa siitä, miten Kuopion kaupungilla todellisuudessa menee ja miten olemme onnistuneet tehtävässämme, saadaan sen asukkaiden hyvinvointia kuvaavista mittareista.

Enemmistö kuopiolaisista voi monilla eri mittareilla mitattuna hyvin. Mutta tuttua sitaattia mukaillen voisi sanoa: kaupungin menestyksen taso mitataan sillä, miten se palvelee heikoimpiaan.

Meille kaupunkina ei ole kunniaksi se, miten olemme viimeisimpien vuosien aikana kohdelleet hädässä olevia lapsia ja nuoria, tai asumispalveluita jonottavia vanhuksia. Vammaispalveluiden käyttäjät ovat saaneet osansa kaupungin säästötoimenpiteistä, pitkäaikaisasunnottomuuden torjuntaan ei olla kyetty panostamaan riittävästi eikä kaupunkiin ole yrityksistä huolimatta saatu kipeästi kaivattua selviämisasemaa.

Moniin ongelmiin on organisaatiossamme onneksi herätty ja niihin on haettu aktiivisesti ratkaisuja. Hiljattain on tehty tarpeellisia korjausliikkeitä erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja vaikka tekemistä onkin vielä paljon, on suunta ollut oikea. Samaa voi todeta myös esimerkiksi vanhusten asumispalveluista.

Hyvät kuulijat,

Mennyttä ei tosiaan voi muuttaa, joten tässäkin kohden on parasta katsoa tulevaan. Kuten tiedämme, siirtyy iso osa tärkeistä tehtävistämme pian hyvinvointialueen vastuulle. Samalla verotulot vähenevät merkittävästi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät haasteet eivät enää koskettaisi meitä. Hyvinvointialueen taloustilanteen tietäen on selvää, ettei se selviä sille asetetuista odotuksista yksin. Meille kaupunkina jää edelleen valtavan suuret vastuut asukkaidemme sivistyksen ja oppimisen sekä ylipäätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla. Tehtävämme on myös ennaltaehkäistä kuopiolaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.

Veroeuroja tulee jatkossa suunnata nykyistä enemmän muun muassa osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen, koulujen ja päiväkotien olosuhteiden parantamiseen ja harrastustoiminnan tukemiseen niin täällä kaupungissa kuin myös maaseutualueella.

Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, tasa-arvoisempia oppimisympäristöjä, helposti saavutettavia harrastustiloja, viihtyisiä lähiluontokohteita.  Kun ottaa huomioon tilinpäätöksen tunnusluvut ja vaikkapa hiljattaisen päätöksen Savilahden luolahankkeeseen liittyen, ei voida kovin uskottavasti perustella sellaista juustohöyläämistä, jota esimerkiksi kaupunginhallitus esittää tämän päivän esityslistalla kulttuurihyvinvointia tukeviin tapahtumiin liittyen.

On tietysti totta, kuten joku varmaan on jo mielessään todennut, että käytämme palveluihin vuosi vuodelta enemmän rahaa. Se ei kuitenkaan riitä perusteeksi sille, että päätämme olla tarttumatta epäkohtiin, joita kaupunkilaisten hyvinvoinnissa havaitsemme. Jos haluamme olla kasvava kaupunki, tulee meidän hyväksyä myös se, että palveluiden käyttö lisääntyy.

Samalla meidän tulee totta kai pyrkiä myös mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan ja huolehtia siitä, että voimavaramme kohdistuvat oikein. Siksi tarvitsemme nykyistä parempaa vaikutusten arviointia päätöksenteon tueksi. Päätökset tulee tehdä tietoon perustuen ja eri vaihtoehtoja punniten.  Vaikka kaupunki ei tuotakaan palveluita saadakseen niistä taloudellista hyötyä, on hyvä muistaa, että vaikuttavuusarvioihin perustuvat ja huolella mietityt sosiaaliset investoinnit voivat maksaa itsensä takaisin jopa moninkertaisesti.

Tekemistä meillä siis riittää, ja siksi onkin helpottavaa voida nyt tilinpäätöksen äärellä todeta, että Kuopiolla on varaa satsata palveluihin ja kuntalaisten hyvinvointiin. Meillä ei ole taloudellisesti hätää. Kriiseistä ja uhkakuvista huolimatta tuoreella valtuustolla on melko hyvät lähtökohdat jättää oma positiivinen jälkensä Kuopion kaupungin historiaan.

Omasta ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta toivotan teille valtuutetuille, kaupungin työntekijöille sekä asukkaille oikein hyvinvoivaa kesää.”

Laura Meriluoto, Kuopion kaupunginvaltuuston kokous 13.6.2022