Kategoriat
Kunnallisjärjestö

Kunnallisjärjestön uuden puheenjohtajan tervehdys

Vasemmistoliiton Kuopion kunnallisjärjestö valitsi lauantaina uudeksi puheenjohtajakseen 1.1.2023 alkaen Adam Al-Sawadin. Varapuheenjohtajana jatkaa Juha-Pekka Miettinen ja sihteerinä Sakari Laitinen. Onnea Adam, Juha-Pekka ja Sakari!

Adam Al-Sawad on 28-vuotias kaupunginvaltuutettu. Hän työskentelee yrittäjänä pelialalla.

Alla Adam Al-Sawadin mietteitä.

”Toivottavasti tapaamme pian politiikan ja aktivismin merkeissä!”

Adam Al-Sawad

Olen erittäin otettu kunniasta päästä Vasemmistoliiton Kuopion kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi. Kuopiolla on pitkä ja rikas vasemmistolainen historia, ja olen kiitollinen päästessäni osaksi tätä historiaa.

Täytettävät kengät ovat suuret, sillä edellinen puheenjohtaja Heikki Korppi on ansiokas AY-aktiivi, joka on jo vuosikymmeniä puolustanut kuopiolaisten oikeuksia moninaisin keinoin.

Luotan kuitenkin, että Korpin ja muiden kunnallistoimikunnan jäsenten kanssa voimme tehdä Kuopion Vasemmistosta yhä paremman poliittisen kodin sitä etsiville kuopiolaisille. Minusta Vasemmistoliitto on poliittinen koti niille, jotka etsivät työväenpuoluetta – puoluetta, jolla on vahva talouspoliittinen pohja, usko kestävään hyvinvointijärjestelmään ja periksiantamattomiin ihmisoikeuksiin sekä luottamus tieteeseen.

Olen kunnanvaltuutettuna panostanut myös puolueiden väliseen yhteistyöhön, ja aion myös puheenjohtajana pyrkiä siihen, sillä tekemällä suuremmalla talkoovoimalla yhteistä hyvää kaupungille, hyötyvät kaikki siitä hyvästä enemmän.

Kiitos, ja toivottavasti tapaamme pian politiikan ja aktivismin merkeissä!

Adam Al-Sawad
Vasemmistoliiton Kuopion kunnallisjärjestön puheenjohtaja 1.1.2023 alkaen

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Valtuutettu Adam Al-Sawadin puheenvuoro valtuustossa 14.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, arvon valtuutetut sekä muut läsnäolijat.

Vaikkakin valitettavaa, on selvää, että jokainen järjestelmä, sijoituskohde ja lautakunta ei voi saada aina juuri tarvitsemaansa rahamäärää, jonka takia niin me nyt – kuin myös lautakunnat, kaupunginhallitus ja kaupungin virkamiehet – olemme täällä tänään.

Olemme viimeisen vuoden aikana käsitelleet erityisen paljon asioita ja aiheita, jotka koskevat juuri kasvun ja oppimisen lautakuntaa tavalla tai toisella. Oli kyse niin kansallisten ilmiöiden taklaamisesta kuten nuorten syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja nuorisotyöttömyys – tai kunnallisista investoinneista kuten vaikkapa Hatsalan koulun tilanne – ovat lasten ja nuorten asiat olleet erityisen paljon tapetilla, ja niistä olemme voineetkin yhdessä yli puoluerajojen pitää konsensusta siitä, että ne ovat yksi kaupungin kärkiongelmista.

Tiivistettynä olemme myös kaupunginvaltuustona olleet ajamassa politiikkaa, joka asettaa käytännön tasolla vahvoja vaatimuksia ja tavoitteita kyetäksemme rakentamaan kaupungistamme sellaisen, joka yhdestä Suomen huonoimmista tilanteista asian suhteen, voi nousta yhä hyvinvoivemmaksi ja vetovoimaisemmaksi alueeksi.

Tämän lisäksi olemme saaneet akuutteja, mittavia kannanottoja esimerkiksi paikallisilta koulunkäynninohjaajilta ja muilta kouluhenkilökunnan jäseniltä, jotka vetoavat erityiseen investointitarpeeseen, jotta voimme parhaimmillaan kohdentaa tukea sitä tarvitseville ja pahimmillaan estää niiden yhteiskunnan ulkopuolelle putoamista, jotka ovat jo kärsineet menneiden vuosien investointipuutteista.

Luotan substanssilautakunnan asiantuntemukseen, ja uskon että tässä asiassa meillä ei kaupunkina ole varaa tinkiä jo nyt tiukalla olevien nuorten asioista. Valtuustossamme on lukuisia mainioita kasvatuksen, nuorisotyön ja hyvinvoinnin ammattilaisia, jotka ovat läpi vuoden pitäneet erinomaisia puheenvuoroja perustellakseen kaupungin investointitarpeita aiheeseen liittyen. Siispä en keskity heidän siteeraamiseen, vaan lopetan puheenvuoroni tällä asianytimellä:

Kuten sanoin, luotan substanssilautakunnan asiantuntemukseen. Yhtenä demokratian perusperiaatteena on antaa luottamustehtävissä oleville asiantuntijoille varmuus siitä, että heidän analyysillä on painoarvoa eikä sitä tiukan paikan tullen sivuuteta. Siihen nähden, miten kasvun ja oppimisen lautakunta on juuri kunnan kärkiongelmien äärellä, mielestäni jos jossain, niin juuri heidän toimissaan olisi huomattava tarve välttää liiallisia kompromisseja ja tehdä tarvittavat investoinnit nyt, jotta emme samalla kompromisoi myös Kuopion nuorten tulevaisuutta tämän enempää.

Kiitos.