Kategoriat
Aluevaalit

Laura Meriluodon haastattelu Kansan Uutisissa

Kansan Uutiset haastatteli aluevaaleissa 1094 ääntä saaneen kuopiolaista Laura Meriluotoa. Lue koko haastattelu täältä.

”Mikäli kaikki menee hyvin, tulee Pohjois-Savosta reilu ja tasa-arvoinen hyvinvointialue, jossa pidetään vahvasti lähipalveluista kiinni.”

”On tärkeää siirtää palvelujen painopistettä erityistasolta perustasolle, jotta pystytään ennaltaehkäisemään ihmisten vakavampia ongelmia. Keskeinen rooli on myös sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiolla, eli sillä että sosiaalipalvelujen asemaa vahvistetaan sote-keskuksissa moniammatillisten tiimien kautta.”

”Toivon, että valtuustossa vallitsee hyvän yhteistyön kulttuuri, niin että uskalletaan keskustella asioista niiden oikeilla nimillä. Eri mieltä voidaan olla ihan julkisestikin, mutta toivon, että asioita pystytään viemään asiallisesti eteenpäin.”

Kategoriat
Aluevaalit

Vaalivoitto!

Vasemmistoliitto saavutti aluevaaleissa vaalivoiton Pohjois-Savossa ja valtakunnallisesti.

Kuusi aluevaltuutettua. 7 650 ääntä ja 8,2 % kannatus.

Kiitos kaikille äänestäneille ja kiitos luottamuksesta.

Kategoriat
Aluevaalit

Mielipidekirjoitus: Etsivä ja jalkautuva työote käyttöön

Kuopiolainen kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas Laura Meriluoto (vas.) kannustaa ansiokkaassa mielipidekirjoituksessaan (SS 8.1.22), että sote-uudistuksen mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen, yksilöllisen ja moniammatillisen tuen kehittämiseen tulee kaikin tavoin hyödyntää.

Erityisesti kasvavan vanhusväestön sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien oikea-aikaisempaan, monipuolisempaan sekä tässä ja nyt -periaatteella tapahtuvaan tavoittamiseen tarjoaisi etsivä lähityö hyviä mahdollisuuksia. Tällä hetkellä se on käytössä lähinnä eri järjestöjen yksittäisissä projekteissa eri puolilla Suomea. Siitä saadut kokemukset ovat kauttaaltaan hyviä ja rohkaisevia.

Kyseisen työmuodon keskeisin idea on, että mennään sinne, missä ihmiset luonnostaan liikkuvat. Ei siis jäädä odottelemaan ihmisten yhteydenottoa terveys- tai sosiaaliasioissa vaan liikutaan kaduilla, lähikaupoissa, postin palvelupisteissä, terveyskeskuksissa, sosiaaliasemilla, yömajoissa, asuinaluetapahtumissa, järjestöjen tms. ylläpitämissä kohtaamispaikoissa ym. Etsitään ja löydetään ihmisiä ennemminkin kuin hukataan ja kadotetaan heitä tökkivien puhelinpalvelujen ynnä muiden syövereihin!

Yksi sote-uudistuksen tuoma mahdollisuus on nykyistä parempi palveluintegraatio. Niinpä etsivässä ja jalkautuvassa työmuodossa voisi mahdollisena työparina olla yksi sosiaali- ja yksi terveysalan ammattilainen. Tällöin tavoitettu ihminen tarpeineen tulisi paremmin kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Etukäteispainotteinen ja ennaltaehkäisevä – joissain tilanteissa korjaava – toimintamuoto tavoittaisi nopeammin palvelujen ulkopuolella eläviä, erilaisista palvelu- tai hyvinvointipuutoksista kärsiviä ihmisiä. Se voisi myös tarvittaessa antaa välitöntä fyysistä tai psyykkistä ensiapua sekä poimia sosiaalisen tai taloudellisen avun piiriin.

Parhaimmillaan toiminta siis havaitsisi ihmiselämän kytöpalot jo ennen leimahtamista tai karrelle palamista, mikä olisi niin yksilön kuin yhteiskunnan etu. Muutosvaiheessa tulee vain uskaltaa kurkottaa tulevaan, kokeilla ja satsata eri toimintamuotoihin. Uudistua ja jalkautua vaikkapa kaduille ihmisten pariin.

Marko Haakana
sairaanhoitaja YAMK
aluevaaliehdokas (vas.)
Kuopio
Joensuun kaupunginvaltuutettu vuosina 2001-2020

Mielipidekirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 14.1.2022

Kategoriat
Aluevaalit

Pohjois-Savon aluevaaliehdokkaat

Pohjois-Savon upeat aluevaaliehdokkaat löytyvät täältä.

Ehdokasjuliste pdf-muodossa löytyy täältä.

Kategoriat
Aluevaalit

Pohjois-Savon aluevaaliohjelma on julkaistu

Pohjois-Savon aluevaaliohjelma on julkaistu! Katso Hyvinvointi vaatii tekoja Pohjois-Savossa -ohjelma täältä.

Aluevaaliehdokkaamme Pohjois-Savossa löytyvät täältä.

Kategoriat
Aluevaalit

Toimivat sotepalvelut kaikille, ei harvoille!

Aluevaalit, sotevaalit, hyvinvointialueet, aluevaltuusto, aluevaltuuston valtuutetut..?

Sote-uutistus
Uudistuksen myötä perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhdistetään. Uudistuksen tavoitteena on mm. parantaa palvelujen saatavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Hyvinvointialue
Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Kuopio kuuluu Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen.

Aluevaltuusto
Aluevaltuusto käyttää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Pohjois-Savon aluevaltuustoon kuuluu 69 valtuutettua. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Aluevaalit
Aluevaaleissa valitaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto. Aluevaaleista puhutaan myös sotevaaleina. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022.

Vasemmistoliiton sotevaaliohjelma

Tulevissa sotevaaleissa päätetään, miten ja kenen ehdoilla palvelut rakennetaan ja minkälaisin ehdoin työtä tehdään. Me haluamme, että jokainen voi varallisuuteen katsomatta olla terve ja voida hyvin. Haluamme, että jokaisella työntekijällä on hyvät ja reilut työolot ja että heidän palkkansa riittää elämiseen. Toimivat sote-palvelut kaikille, ei harvoille!
Vasemmistoliiton sotevaaliohjelma

Kategoriat
Aluevaalit

Hanna Sarkkisen vierailu Kuopion torilla

Sotevaalit lähestyy. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen vieraili 1.11. Kuopion torilla tapaamassa kuopiolaisia. Paikalla oli myös vasemmiston aluevaaliehdokkaita Pohjois-Savosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut jos mitkä puhuttavat ihmisiä. Keskusteluiden punaisena lankana toistui ajatus siitä, että hyvinvointi kuuluu kaikille!

Kiitos ministeri Hanna Sarkkinen vierailusta Kuopiossa!

Kategoriat
Aluevaalit

Kansanedustajia Kuopiossa

Kansanedustajat Veronika Honkasalo, Mai Kivelä ja Matti Semi vierailivat tänään Kuopiossa. Semi korosti puheenvuorossaan aluevaalien ja äänestämisen merkitystä. Kivelä muistutti, että sotevaaleissa on hyvin pitkälti kyse yhdenvertaisuudesta. Köyhä mies kuolee 12 vuotta ennen rikasta miestä. Honkasalo korosti puheenvuorossaan mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tärkeyttä.

Näiden teemojen äärellä oli aikaa myös kysymyksille hyvinvointialueiden rahoituksesta, henkilöstön siirrosta, psykoterapian tasa-arvosta ja ennaltaehkäisevistä peruspalveluista.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka on hyvinvointivalueen ylin päättävä elin. Valtuusto päättää alueensa toiminnasta ja taloudesta. Ehdolle tarvitaan monenlaisia ihmisiä. Lue lisää ja lähde ehdolle täällä.