Kategoriat
kuntavaalit

Lastensuojeluun panostaminen on arvovalinta

Olisiko teillä hetki aikaa keskustella lastensuojelusta? Kuinka sitä tulisi toteuttaa ja kehittää Kuopiossa? Miksi siihen panostaminen on tärkeää ja kuinka me kaikki kuntalaiset hyödymme siitä tulevaisuudessa?

Lastensuojelua tulisi toteuttaa ennalta ehkäisevin toimin, riittävän ajoissa ja riittävän pitkään. Riittämättömät resurssit terveydenhuollossa, kouluissa, mielenterveyspalveluissa, neuropsykiatrisissa palveluissa ja matalan kynnyksen palveluissa aiheuttavat sen, että lastensuojelu vastaa myös näitä tukimuotoja vaille jääneiden hätään.

Tällä hetkellä lastensuojelulaitoksiin sijoitetaan hyvin monin eri tavoin oireilevia lapsia ja nuoria, jotka eivät ole saaneet oikeaa tukea. Kodin ulkopuolisen sijoittamisen tulisi olla viimesijainen keino, eikä sillä tule paikata muiden palveluiden vuotamista. Mikäli kunnassa aidosti halutaan auttaa perheitä, tulisi sen näkyä myös työntekijöistä huolehtimisena.

Lastensuojeluun satsaaminen luo hyvinvointia niin yksilö- kuin kuntatasolla. Mikäli lapsia ja nuoria ei tueta ajoissa, ovat he suuremmassa riskissä joutua syrjäytetyiksi myös myöhemmin elämässään. Lastensuojelun resursseihin panostaminen on ennen kaikkea arvovalinta.

Soile Sirkka
kuntavaaliehdokas (vasemmisto, sitoutumaton)