Kategoriat
Kaupunki

Maksuton ehkäisy on tärkeä tasa-arvoteko!

Kaupunginvaltuutettu Soile Sirkka edusti tänään Kuopion vasemmistoa maksuttoman ehkäisyn säilyttämisen puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa Kuopion torilla.

Soile Sirkan puheenvuoro kuului seuraavasti:

”Vasemmiston arvomaailmaan kuuluu vahvasti muun muassa vapaus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Näiden arvojen puolesta olemme tänään kokoontuneet yhteen osoittaaksemme, että me välitämme. Maksuton ehkäisy on tärkeä erityisesti nuorille itsemääräämisoikeuden toteutumisen mahdollistajana. Jokaisella kuopiolaisnuorella tulee olla jatkossakin oikeus päättää omasta kehostaan ja saada seksuaaliterveyspalveluita. Ehkäisy on oikeus ja todella tärkeä osa yksilön päätösvaltaa.

Maksuttoman ehkäisyn eväämisellä emme saavuta säästöjä, vaan tapahtuu juuri päinvastoin. Luopumalla maksuttomasta ehkäisystä lisäisimme eriarvoisuutta nuorten välillä. Turvallinen ja sen myötä myös nautinnollinen seksi ei saa olla taloudellinen kysymys. Nuorten maksuttomalla ehkäisyllä on saavutettu hyötyjä niin yksilö- kuin kuntatasolla.

Maksuttomalla ehkäisyllä on saatu vähennettyä seksiteitse tarttuvien tautien ja raskaudenkeskeytysten määrää. Turvallisen seksin harrastaminen ja perhesuunnittelu eivät saa muodostua taloudelliseksi haasteeksi ja lisästressin aiheuttajaksi jo muutoinkin vaativassa yhteiskunnassa eläville nuorille.

Vasemmisto on ollut maksuttoman ehkäisyn puolella ja puolesta puhujana jo pitkään ja tulemme olemaan sitä jatkossakin.”

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille säilyy

Kuopion kaupunginvaltuusto kokousti 14.12.2020 ja äänesti vuoden 2021 talousarviosta. Kokouksessa tehtiin useita hyviä päätöksiä ja joitakin sellaisia, joihin vasemmiston valtuustoryhmä olisi toivonut muutosta.

Valtuusto kannatti sitä, että maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille säilyy. Maksuton ehkäisy parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä. Maksuton ehkäisy hyödyttää koko yhteiskuntaa. Kuvassa äänestystulos.

Valtuutettu Erkki Virtanen ja vasemmiston valtuustoryhmä esitti 350 000 euron lisämäärärahaa Kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Esitys sai vain yhdeksän ääntä. Lisämääräraha olisi hillinnyt koulujen ryhmäkokojen kasvua ja turvannut oppimisen tukea.