Kategoriat
Aluevaalit

Mielipidekirjoitus: Etsivä ja jalkautuva työote käyttöön

Kuopiolainen kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas Laura Meriluoto (vas.) kannustaa ansiokkaassa mielipidekirjoituksessaan (SS 8.1.22), että sote-uudistuksen mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen, yksilöllisen ja moniammatillisen tuen kehittämiseen tulee kaikin tavoin hyödyntää.

Erityisesti kasvavan vanhusväestön sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien oikea-aikaisempaan, monipuolisempaan sekä tässä ja nyt -periaatteella tapahtuvaan tavoittamiseen tarjoaisi etsivä lähityö hyviä mahdollisuuksia. Tällä hetkellä se on käytössä lähinnä eri järjestöjen yksittäisissä projekteissa eri puolilla Suomea. Siitä saadut kokemukset ovat kauttaaltaan hyviä ja rohkaisevia.

Kyseisen työmuodon keskeisin idea on, että mennään sinne, missä ihmiset luonnostaan liikkuvat. Ei siis jäädä odottelemaan ihmisten yhteydenottoa terveys- tai sosiaaliasioissa vaan liikutaan kaduilla, lähikaupoissa, postin palvelupisteissä, terveyskeskuksissa, sosiaaliasemilla, yömajoissa, asuinaluetapahtumissa, järjestöjen tms. ylläpitämissä kohtaamispaikoissa ym. Etsitään ja löydetään ihmisiä ennemminkin kuin hukataan ja kadotetaan heitä tökkivien puhelinpalvelujen ynnä muiden syövereihin!

Yksi sote-uudistuksen tuoma mahdollisuus on nykyistä parempi palveluintegraatio. Niinpä etsivässä ja jalkautuvassa työmuodossa voisi mahdollisena työparina olla yksi sosiaali- ja yksi terveysalan ammattilainen. Tällöin tavoitettu ihminen tarpeineen tulisi paremmin kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Etukäteispainotteinen ja ennaltaehkäisevä – joissain tilanteissa korjaava – toimintamuoto tavoittaisi nopeammin palvelujen ulkopuolella eläviä, erilaisista palvelu- tai hyvinvointipuutoksista kärsiviä ihmisiä. Se voisi myös tarvittaessa antaa välitöntä fyysistä tai psyykkistä ensiapua sekä poimia sosiaalisen tai taloudellisen avun piiriin.

Parhaimmillaan toiminta siis havaitsisi ihmiselämän kytöpalot jo ennen leimahtamista tai karrelle palamista, mikä olisi niin yksilön kuin yhteiskunnan etu. Muutosvaiheessa tulee vain uskaltaa kurkottaa tulevaan, kokeilla ja satsata eri toimintamuotoihin. Uudistua ja jalkautua vaikkapa kaduille ihmisten pariin.

Marko Haakana
sairaanhoitaja YAMK
aluevaaliehdokas (vas.)
Kuopio
Joensuun kaupunginvaltuutettu vuosina 2001-2020

Mielipidekirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 14.1.2022