Kategoriat
Aluevaalit

Mielipidekirjoitus: Etsivä ja jalkautuva työote käyttöön

Kuopiolainen kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas Laura Meriluoto (vas.) kannustaa ansiokkaassa mielipidekirjoituksessaan (SS 8.1.22), että sote-uudistuksen mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen, yksilöllisen ja moniammatillisen tuen kehittämiseen tulee kaikin tavoin hyödyntää.

Erityisesti kasvavan vanhusväestön sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien oikea-aikaisempaan, monipuolisempaan sekä tässä ja nyt -periaatteella tapahtuvaan tavoittamiseen tarjoaisi etsivä lähityö hyviä mahdollisuuksia. Tällä hetkellä se on käytössä lähinnä eri järjestöjen yksittäisissä projekteissa eri puolilla Suomea. Siitä saadut kokemukset ovat kauttaaltaan hyviä ja rohkaisevia.

Kyseisen työmuodon keskeisin idea on, että mennään sinne, missä ihmiset luonnostaan liikkuvat. Ei siis jäädä odottelemaan ihmisten yhteydenottoa terveys- tai sosiaaliasioissa vaan liikutaan kaduilla, lähikaupoissa, postin palvelupisteissä, terveyskeskuksissa, sosiaaliasemilla, yömajoissa, asuinaluetapahtumissa, järjestöjen tms. ylläpitämissä kohtaamispaikoissa ym. Etsitään ja löydetään ihmisiä ennemminkin kuin hukataan ja kadotetaan heitä tökkivien puhelinpalvelujen ynnä muiden syövereihin!

Yksi sote-uudistuksen tuoma mahdollisuus on nykyistä parempi palveluintegraatio. Niinpä etsivässä ja jalkautuvassa työmuodossa voisi mahdollisena työparina olla yksi sosiaali- ja yksi terveysalan ammattilainen. Tällöin tavoitettu ihminen tarpeineen tulisi paremmin kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Etukäteispainotteinen ja ennaltaehkäisevä – joissain tilanteissa korjaava – toimintamuoto tavoittaisi nopeammin palvelujen ulkopuolella eläviä, erilaisista palvelu- tai hyvinvointipuutoksista kärsiviä ihmisiä. Se voisi myös tarvittaessa antaa välitöntä fyysistä tai psyykkistä ensiapua sekä poimia sosiaalisen tai taloudellisen avun piiriin.

Parhaimmillaan toiminta siis havaitsisi ihmiselämän kytöpalot jo ennen leimahtamista tai karrelle palamista, mikä olisi niin yksilön kuin yhteiskunnan etu. Muutosvaiheessa tulee vain uskaltaa kurkottaa tulevaan, kokeilla ja satsata eri toimintamuotoihin. Uudistua ja jalkautua vaikkapa kaduille ihmisten pariin.

Marko Haakana
sairaanhoitaja YAMK
aluevaaliehdokas (vas.)
Kuopio
Joensuun kaupunginvaltuutettu vuosina 2001-2020

Mielipidekirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 14.1.2022

Kategoriat
Aluevaalit

Mielipidekirjoitus: Eriarvoisuuteen on puututtava

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen tarjoaa meillä Pohjois-Savossa mahdollisuuden parantaa sellaisten ihmisten palveluita, jotka kärsivät kasautuneista ongelmista, jopa huono-osaisuudesta. Esimerkiksi asunnottomuus, vakavat päihde- ja mielenterveysongelmat sekä köyhyys altistavat ihmisiä tilanteisiin, joissa nykyinen järjestelmämme ei pysty auttamaan riittävästi.

Suomalainen palvelujärjestelmä on monin paikoin jäykkä ja siiloutunut, jopa asenteellinen. Esimerkiksi päihdeongelmista kärsivät ihmiset kertovat aivan liian usein, että heidän huolensa sivuutettiin terveyspalveluissa, kun potilastiedoista huomattiin päihdeongelman olemassaolo. Toiset kokevat tulleensa yhteiskunnan hylkäämäksi, kun eivät ole kyenneet vaikeassa elämäntilanteessa sitoutumaan palvelujärjestelmän rakentamiin sääntöihin. Huumeongelmaan ei yleensä löydy apua putkasta.

Pahimmillaan julkisissa palveluissa saatu huono kohtelu syrjäyttää. Tämä on paitsi inhimillisesti väärin myös huonoa resurssien käyttöä.

Tulevan hyvinvointialueen keskeisimpiä tehtäviä on tuoda sosiaali- ja terveyspalveluita lähemmäs toisiaan ja tarjota helposti saavutettavia palveluita niin sanotulla yhden luukun periaatteella. Monimutkaisissa elämäntilanteissa kun ei riitä, että lähdetään ratkaisemaan vain yhtä ongelmaa kerrallaan.

Esimerkiksi päihdesairautta on vaikeaa hoitaa, jos taustalla vaikuttaviin mielenterveyden ongelmiin ei ole tarjolla apua. Omasta terveydestä huolehtiminen on todella haastavaa, jos ei asu missään. Luku- ja kirjoitustaidottomalle navigointi monimutkaisessa palvelujärjestelmässä voi olla melkein mahdotonta. Tällaisissa tilanteissa järjestöjen apu on usein korvaamatonta. On kuitenkin sattumanvaraista, millaista kolmannen sektorin apua missäkin on tarjolla ja kuka sen piiriin päätyy.

Sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen, yksilöllisen ja moniammatillisen tuen kehittämiseen. Tätä mahdollisuutta ei saa eikä sitä ole varaa hukata.

Palveluiden suunnittelun keskiöön tulee asettaa ihminen, ei organisaatio. Ammattilaisten jaksamisesta ja koulutuksesta tulee huolehtia niin, että heillä riittää voimavarat myötätuntoiseen ja kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Palveluiden piiriin on päästävä helposti kaikissa elämäntilanteissa, myös ilman puhelinta tai nettiyhteyttä. Järjestelmän toimivuuden lisäksi kysymys on inhimillisyydestä.

On aika nostaa Pohjois-Savo hyvinvointia ja terveyttä kuvaavissa valtakunnallisissa tilastoissa parempaan valoon.

Laura Meriluoto
Sosiaalialan järjestötyöntekijä
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Aluevaaliehdokas (vas)
Kaupunginvaltuutettu Kuopio

Mielipidekirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 8.1.2022

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Mielipidekirjoitus: Hyvä alku mutta ei riittävä satsaus

Kuopion kaupunginhallitus päätti lisätä kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitykseen 700 000 euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Hyvä alku mutta ei riittävä satsaus. Kasvun ja oppimisen lautakunnan mukaan tarve olisi vähintään yli kaksinkertainen (Savon Sanomat 16.11.).

Perusopetus on palvelu, jossa parhaimmillaan voidaan ehkäistä lasten ja nuorten pahoinvointia ja eriarvoistumista. Tasa-arvoinen peruskoulutus on suomalaisen hyvinvointimallin kovaa ydintä. Otteemme on kuitenkin lipsumassa. Liian vähäisestä resursoinnista kärsivät usein etenkin ne oppilaat, joiden riski pudota kelkasta on muutenkin suurempi. Lisäksi koulujen henkilökunta on liian kovilla. Pelkään inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia, jos tämä suunta jatkuu.

Laadukas opetus, kohtuulliset ryhmäkoot, erityinen tuki ja oppilaiden pahoinvointiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa vaativat kaikki resursseja, mutta taloudelliset satsaukset maksavat itsensä takaisin. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen.

Myös ikäihmisten olosuhteisiin on talousarviossa kiinnitettävä huomiota. Liian pitkät jonot asumispalveluihin aiheuttavat kohtuutonta inhimillistä kärsimystä. Jokaisella kuopiolaisella pitää olla mahdollisuus arvokkaaseen ikääntymiseen myös silloin, kun kotona ei enää pärjää. Tämä ei saa jäädä rahasta kiinni.

Vasemmistoliitto on ollut talousarvion valmisteluvaiheesta sivussa, koska emme istu palvelualuei­den lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. Emme siis ole vielä päässeet tekemään omia esityksiämme ensi vuoden budjettiin. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisesta talousarviosta joulukuun kokouksessaan, ja tuolloin aiomme vaatia suurempaa budjettia niin perusopetukseen kuin ikäihmisten palveluihin.

Keskustelua seuranneena uskallan toivoa, että saamme vastakaikua näille vaatimuksille myös muista puolueista.

Laura Meriluoto
Kaupunginvaltuutettu
Yhteiskuntatieteiden maisteri

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 17.11.2021

Kategoriat
kuntavaalit Yleinen

Mielipidekirjoitus: Miten käyttäydyt somessa?

Nettikeskustelut ovat parhaimmillaan antoisia: voit verkostoitua, jakaa ajatuksia, tehdä kysymyksiä ja saada vastauksia – jopa kehittää harrasteita.

Kääntöpuolena keskusteluista tuntuu joskus puuttuvan kaikki estot. Mennään solvauksiin, ei hyväksytä eri näkemyksiä. Maalittaminen näkyy; mennään joukolla yhden kimppuun, millä tavoitellaan kohteen vetäytymistä ja mustamaalaamista.

Loka lentää keskusteluryhmissä, ja hyvä ryhmä voi mennä pilalle parin huonon keskustelijan myötä. Moderoinnin taso on hyvin vaihtelevaa.

Nettihäiriköinti voi tuoda seurauksia esimerkiksi kunnianloukkaussyytöksinä, ja työnhakutilanteissa saatetaan tarkistaa, mitä hakijasta mahdollisesti somesta löytyy. Tästä voi tulla työllistymisen este tai huomautuksia.

Huonoa käytöstä esiintyy hyvin korkeallakin tasolla. Esimerkiksi Twitteristä löytyy sangen helposti esimerkkejä. Julkisesti kieli on yleensä salonkikelpoista, mutta netissä voi vaikuttaa aivan toisenlaiselta persoonalta.

Twitterissä voit blokata ja Facebookissa voit erota ryhmistä, mikäli negatiiviset puolet ovat liikaa.

Pyritään pitämään nettikeskustelu asiallisena. Tämä voisi tehdä sosiaalisen median miellyttävämmäksi paikaksi käydä keskustelua, ja useampi uskaltaisi osallistua pelkäämättä häirintää.

Keskustelukulttuuri on huonontunut, mutta voimme yhdessä parantaa sen tasoa.

Millainen sinä olet somessa?

Juha-Pekka Miettinen, kuntavaaliehdokas
Vehmersalmi, Kuopio

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 16.5.2021

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto kuntavaalit

Valtuuston valta ja lautakuntien vallan palauttaminen

Viikkosavoon (14.4.2021) haastatellut kuntapoliitikot valottivat mukavasti Kuopion vallan kammareita. On kuitenkin hyvä tarkentaa kaupunginvaltuuston vallankäytön mahdollisuuksia ja vaaroja. Valtuuston kunnassa käyttämä ylin valta on verrattavissa eduskunnan lakia säätävään valtaan. Esimerkiksi kaavoituspäätökset ovat merkittävää ja pysyväisluonteista paikallista lainsäädäntöä. Joka vuosi valtuusto hyväksyy tietysti talousarvion. Tämä budjettipäätös on tärkein kuntapolitiikan toistuva päätös.

Valtuuston on usein järkevää delegoida valtaansa. Mutta delegointi voi lipsahtaa myös vallan pois luovuttamiseksi.

Kuopiossa valtuusto päätti kymmenisen vuotta sitten keskittää valtaa tarpeettoman paljon kaupunginhallitukselle ja virkamiesjohdolle. Kuntapolitiikassa varsin poikkeuksellisesti Kuopiossa otettiin lautakunnilta pois päätösvalta oman palvelualueen budjetin valmisteluun ja siirrettiin se kaupunginhallitukselle ja virkamiesvalmistelulle.

Istuva valtuusto onneksi korjasi viime vuoden lopulla (30.11.) tämän virheliikkeen. Vasemmiston valtuustoryhmä oli ajamassa tätä korjausliikettä. Kesäkuun alusta voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaan neljä keskeistä lautakuntaa osallistuu ”strategian valmisteluun” ja tekee tavalliseen tapaan ”esityksen palvelualueen talousarvioksi”.

Valtuusto saa valtansa demokraattisesti kuntalaisilta. Kuntavaaleissa valittavien valtuutettujen on ensimmäisenä tutustuttava tarkasti vallankäytön mahdollisuuksiinsa, ja sitten käytettävä sitä.

Niko Noponen
Kuntavaaliehdokas (vas.)

Kirjoitus on julkaistu Viikkosavossa 28.4.2021

Kategoriat
Yleinen

Bensakapina perustuu valeuutisiin

Kansalaisaloite polttoaineveron alentamiseksi saavutti nopeasti 50000 allekirjoitusta ja etenee aikanaan eduskunnan käsiteltäväksi. Valitettavasti ns. bensakapina on jälleen kerran osoitus siitä, että valeuutiset uppoaa kansaan kuin häkä. Polttoaineen verojen reaaliarvo on ollut vakaa vuosikausia. Bensan hintaan vaikuttaa verojen sijasta raakaöljyn hinnan heilahtelu. Kansalaisaloite kannattaisi eduskunnan sijasta lähettää Lähi-Idän öljyvaltioihin, jotka ovat maailman suurimpia raakaöljyn tuottajia.

Menneisyydessä roikkuvan kapinoinnin sijaan järkevämpää olisi suunnata katseet tulevaisuuteen ja rakentaa liikkumisen edellytyksiä muiden asioiden kuin polttomoottoriautoilla tapahtuvan yksityisautoilun varaan. Esimerkiksi Ruotsi ja Iso-Britannia ovat linjanneet, että uusia polttomoottoriautoja ei enää vuodesta 2030 alkaen myydä.

Tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen ja liikkumisen optimoimista, jossa tärkeänä työvälineenä ovat kaavoitus ja uudet teknologiset ratkaisut. Maailma ei pelastu sillä, että ihmisten ajoneuvojen käyttövoima vaihdetaan bensasta sähköön.

Jaakko Turunen
toiminnanjohtaja, kuntavaaliehdokas (vas)
Kuopio

Polttoaineen verojen reaaliarvo on ollut vakaa vuosikausia

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 21.3.2021

Kategoriat
Yleinen

Mielipidekirjoitus: Parempaa tukea lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin pulmiin

Kaupunginvaltuutettu ja vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Meriluodon ja demarivaltuutettu Iris Asikaisen mielipidekirjoitus tämän päivän Savon Sanomissa 27.2.2021.

Laura Meriluoto ja Iris Asikainen jättivät kesällä 2019 valtuustoaloitteen neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tueksi muodostettavan moniammatillisen tukityömuodon perustamiseksi Kuopion kaupungin palvelujärjestelmään.

Lue koko mielipidekirjoitus Laura Meriluoton kotisivuilla.

Kategoriat
Yleinen

Laura Meriluodon mielipidekirjoitus: Järjestöt ansaitsevat parempaa kohtelua

Kuten Anneli Tuomikoski kirjoittaa (SS 5.1.), Kuopion hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti joulukuun kokouksessaan äänestyksen jälkeen, että Alavan toimintakeskuksen tilojen vuokrasopimus irtisanotaan vuoden alusta.

Samalla päätettiin näyttää ovea muun muassa monille eri eläkeläis- ja potilasjärjestöille vain parin viikon varoitusajalla. Tämä tarkoittanee käytännössä lukuisten eri harrastustoimintojen alasajoa, sillä korvaavia tiloja kaupungilla ei ole tarjota.

On tunnettu tosiasia, että kansalaisjärjestöjen rooli suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä on merkittävä. Usein järjestöt toimivat täysin vapaaehtoisvoimin ja hyvin pienin resurssein. Toimijoita ajaa eteenpäin vilpitön halu tehdä hyvää ja parantaa ihmisten arkea. Ei ole mitenkään kohtuutonta toivoa kaupungilta sen verran vastaantuloa, että se tukisi varattomien järjestöjen toimintaa esimerkiksi tarjoamalla asianmukaisia tiloja.

Päätös luopua Alavan toimintakeskuksen tiloista ja vieläpä niin lyhyellä varoitusajalla saa pohtimaan, ymmärretäänkö Kuopiossa riittävän hyvin kansalaistoiminnan inhimillinen ja taloudellinen hyöty. Juhlapuheissa kyllä, mutta entä teoissa?

Oltaisiinko nyt valmiita korjausliikkeeseen? Mielestäni kaupungin on turvattava Alavassa toimiville harrasteryhmille mahdollisuus jatkaa arvokasta toimintaansa.

Laura Meriluoto
Kaupunginvaltuutettu (vas.)
Sosiaalialan järjestötyöntekijä

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomien Lukijan Sanomissa 10.1.2020