Kategoriat
Kaupunki

Maksuton ehkäisy on tärkeä tasa-arvoteko!

Kaupunginvaltuutettu Soile Sirkka edusti tänään Kuopion vasemmistoa maksuttoman ehkäisyn säilyttämisen puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa Kuopion torilla.

Soile Sirkan puheenvuoro kuului seuraavasti:

”Vasemmiston arvomaailmaan kuuluu vahvasti muun muassa vapaus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Näiden arvojen puolesta olemme tänään kokoontuneet yhteen osoittaaksemme, että me välitämme. Maksuton ehkäisy on tärkeä erityisesti nuorille itsemääräämisoikeuden toteutumisen mahdollistajana. Jokaisella kuopiolaisnuorella tulee olla jatkossakin oikeus päättää omasta kehostaan ja saada seksuaaliterveyspalveluita. Ehkäisy on oikeus ja todella tärkeä osa yksilön päätösvaltaa.

Maksuttoman ehkäisyn eväämisellä emme saavuta säästöjä, vaan tapahtuu juuri päinvastoin. Luopumalla maksuttomasta ehkäisystä lisäisimme eriarvoisuutta nuorten välillä. Turvallinen ja sen myötä myös nautinnollinen seksi ei saa olla taloudellinen kysymys. Nuorten maksuttomalla ehkäisyllä on saavutettu hyötyjä niin yksilö- kuin kuntatasolla.

Maksuttomalla ehkäisyllä on saatu vähennettyä seksiteitse tarttuvien tautien ja raskaudenkeskeytysten määrää. Turvallisen seksin harrastaminen ja perhesuunnittelu eivät saa muodostua taloudelliseksi haasteeksi ja lisästressin aiheuttajaksi jo muutoinkin vaativassa yhteiskunnassa eläville nuorille.

Vasemmisto on ollut maksuttoman ehkäisyn puolella ja puolesta puhujana jo pitkään ja tulemme olemaan sitä jatkossakin.”

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto kuntavaalit

Kuntavaalit 2021: KIITOS

Kiitämme Kuopion vasemmistossa jokaisesta äänestä ja luottamuksesta kuntavaaliehdokkaitamme kohtaan!

Laura Meriluoto sai valtavan äänimäärän – yli 1000 ääntä!

Jatkamme työtämme jokaisen kuopiolaisen hyvinvointia edistävän ja punavihreän Kuopion puolesta.

Kategoriat
kuntavaalit

Lastensuojeluun panostaminen on arvovalinta

Olisiko teillä hetki aikaa keskustella lastensuojelusta? Kuinka sitä tulisi toteuttaa ja kehittää Kuopiossa? Miksi siihen panostaminen on tärkeää ja kuinka me kaikki kuntalaiset hyödymme siitä tulevaisuudessa?

Lastensuojelua tulisi toteuttaa ennalta ehkäisevin toimin, riittävän ajoissa ja riittävän pitkään. Riittämättömät resurssit terveydenhuollossa, kouluissa, mielenterveyspalveluissa, neuropsykiatrisissa palveluissa ja matalan kynnyksen palveluissa aiheuttavat sen, että lastensuojelu vastaa myös näitä tukimuotoja vaille jääneiden hätään.

Tällä hetkellä lastensuojelulaitoksiin sijoitetaan hyvin monin eri tavoin oireilevia lapsia ja nuoria, jotka eivät ole saaneet oikeaa tukea. Kodin ulkopuolisen sijoittamisen tulisi olla viimesijainen keino, eikä sillä tule paikata muiden palveluiden vuotamista. Mikäli kunnassa aidosti halutaan auttaa perheitä, tulisi sen näkyä myös työntekijöistä huolehtimisena.

Lastensuojeluun satsaaminen luo hyvinvointia niin yksilö- kuin kuntatasolla. Mikäli lapsia ja nuoria ei tueta ajoissa, ovat he suuremmassa riskissä joutua syrjäytetyiksi myös myöhemmin elämässään. Lastensuojelun resursseihin panostaminen on ennen kaikkea arvovalinta.

Soile Sirkka
kuntavaaliehdokas (vasemmisto, sitoutumaton)

Kategoriat
kuntavaalit Yleinen

Kuopion vasemmiston etävappu: Ruutuysi

Ruutuysi-kisassa kuva-arvoituksia Maija Hartikaisen johdolla ratkovat kuntavaaliehdokkaat Heikki Korppi, Laura Meriluoto, Soile Sirkka, Jaakko Turunen ja Kari ”Tumi” Turunen.